Yıkma ruhsatı

Yıkma ruhsatı nedir

Yapı ruhsatı nedir?: Mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilen izindir…

19 Ekim 2013, Cumartesi / 03:17

 

Yapı ruhsatı nedir?

 

Yapı ruhsatı; mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilen izindir.

 

İmar Kanununa göre, kanun kapsamında yer alan istisnaların dışında tüm binalar için yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Yapı ruhsatı alınan binalarda daha sonra bir değişiklik yapılırsa tekrar yapı ruhsatı alınması gerekiyor.

 

Yapı ruhsatı nedir?, yapı ruhsatı nasıl alınır? gibi sorularınızın kanun kapsamında yer alan yanıtı şu şekilde anlatılıyor:

 

Yapı ruhsatı nedir?

MADDE 21-(Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 tarih ve 1986/29 sayılı kararı ile iptal edilen ibareler çıkarılarak düzenlenmiştir.) Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 27. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.

 

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

 

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.

 

 

Süresi geçmiş inşaat ruhsatı nasıl alınır?
Yapı ruhsat müddeti ne kadar?
İskan raporu nedir?
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar!

 

Yıkma ruhsatı, nedir? Yıkma ruhsatı nereden alınır? Yıkma ruhsatı almak için ne yapmak gerekir? Yıkma ruhsatı için gereken belgeler nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

27 Ekim 2013, Pazar / 03:22

 

 

Yıkma ruhsatı nedir?

 

Yıkma ruhsatı, yapıyı yıkmak için alınan ilgili belediyeden alınan izin belgesine deniliyor. Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yapı yıkım işlemi gerçekleşiyor.

 

Yıkma ruhsatı için neler yapmak gerekiyor?

 

Öncelikle söz konusu taşınmazın tamamen boşaltılması ve eski eserlere bağlı bir yapı olmaması gerekiyor. Eğer tarihi bir yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’nun onayı dahilinde yıkılmak zorunda oluyor. Belediye İmar Müdürlüğü’nden su, elektrik, doğalgaz gibi emlak ilişki kesme belgesinin alınması gerekiyor. Bu süreçler sonunda Fenni Sorumlu gözetiminde yıkım gerçekleşiyor.

 

 

Yıkma ruhsatı almak için hangi belgeler gereklidir?

 

1.Dilekçe

2.İmar durumu

3.Tapu malik listesi

4.Hissedarların noter tasdikli muvafakatı

5.İGDAŞ ilişik kesme yazısı

6.İSKİ ilişik kesme yazısı

7.AYEDAŞ ilişik kesme yazısı

8.Emlak vergi ilişik kesme yazısı

9.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi

10.Harç+Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)

11.Binanın fotoğrafı

 

 

Yıkma ruhsatı dilekçe örneği:

 

 

…………..  Belediye Başkanlığı’na

 

 

 

…………… İlçesi, ………. Mahallesi, ……….. Pafta, ……. Ada, ……. Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binamın yıkım  ruhsatının düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Adres : ………………………

İsim

İmza

 

 

EK : 1- TEDAŞ’dan alınacak elektrik kesim yazısı.

2- İSKİ’den alınacak su kesim yazısı.

3- İGDAŞ’dan alınacak doğalgaz kesim yazısı.

4- Mahalle Muhtarlığından alınacak boş belgesi.

5- Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı.

6- Gelirler Müdürlüğünden alınacak vergi borcu yoktur yazısı.

 

Ascanlar  Yıkım  &  Hafriyat  &  Kum Ocağı  &  Taş Ocağı

İnşaat Sanayi ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

İLKER 1. CAD. CANER APT. NO :  44 / a    DİKMEN / ANKARA

TEL : ( 0312 ) 482 05 09    &     FAX : ( 0312 ) 480 65 02

{ 0532 } 407 77 57

Email :  [email protected]

www.ascanlar.com   &   www.ankarayikimcilar.com

www.ascanlarhafriyat.com

FACEBOOK ADRESİMİZ : ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT

HER TÜRLÜ

İŞ MAKİNASI VE KAMYONLARLA

 BİNA YIKIMI, HAFRİYAT, KUM MICIR NAKLİYESİ, YOL,

ALT YAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, KUM, STABİLİZE, BAYPAS,

DOLĞU MALZEMESİ TEMİNİ SERİLİP SIKIŞTIRILMASI VE

KIRICILI VE KOVALI ESKAVATÖRLERLE TAŞ KIRMA

TAAHHÜT İŞLERİ YAPILIR.