EKSKAVATÖR İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

EKSKAVATÖR İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ASCANLAR HAFRİYAT { 0312 } 482 05 09 KiRALIK KAMYONLAR iŞ MAKiNALARI 955 PALETLİ KEPÇELER KUM NAKLİYESİ KUM OCAKLARI TAŞ OCAGI KAZI BİNA İNŞAAT YIKIMCILARI KIRIMCILAR TAŞERONLUK NAKLİYATÇILAR MADENCİLİK TAAHHüT TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

HAFRİYAT YIKIM KUM NAKLİYESİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT

KAZI KIRIM İŞLERİ YAPILIR

Ofis Telefon 🙁 0312 ) 482 05 09  Faks 🙁 0312 ) 480 65 02

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57   Email : [email protected]

/… Ascanlar ® …/

 

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ    

 

SÖZLEŞME TARİHİ : ..…../……/……..   

 SÖZLEŞME KONUSU : ……………………………………………………………kiraya verilmesi.  

Kiraya Veren :  ASCANLAR HAFRİYAT İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 

Marka : ………………………… 

Tipi : …………………………… 

Model : …………………………

 Tescil Plaka No : ……………… 

Şasi Seri No : …………………. 

Motor Seri No : ……………….        

 İşbu sözleşme ile ASCANLAR HAFRİYAT İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.ne  ait olan ve yukarıda markası ve modeli belirtilen İŞ MAKİNESİ  ……………………………………………………………………………………………………. kiraya verilmiştir.               

 Bu   sözleşmede  ……………………………………..   ( …………………….. )  olarak,

………………………………………………………………………………… ise (Müteahhit Firma) olarak anılacaktır.          

SÖZLEŞME ŞARTLARI

   1.       İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, 2 (iki) suret halinde düzenlenip, bir tanesi ASCANLAR HAFRİYAT İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.ne  diğeri de Müteahhit Firma’ya verilmiştir.  

2.       Kira müddeti ……/..…./….. tarihinden itibaren başlar. Ve ……./……/…… tarihinde biter.  

3.       Söz  Konusu  makinenin  aylık   kira   bedeli  …….………………………-YTL (……………………………YTL),’dir.

(Aylık kira bedellerine KDV dahil değildir. Fatura kesildiğinde aylık kira bedeline KDV eklenecektir.)  

4.       Ödemeler:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.       Sözkonusu makinenin günlük azami çalışma süresi ……… saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ………………………………’nun mesai isteme hakkı doğar.   

6.       Sözkonusu makinenin aylığından 3 günü geçen arızalar dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Müteahhit firmanın işverememesi veya makine gün içerisinde ………..saatlik çalışma süresince

iş verenden dolayı çalışmasa kira kesintisi yapılamaz. 

7.       Makine ve operatörü ayda iki gün istirahat ve bakım hakkı vardır.      

8.       Söz konusu makinenin Müteahhit Firmanın şantiye adresine gidiş nakliye ücreti Müteahhit Firma  tarafından ödenecek, iş bitiminde makinenin geri dönüş nakliye ücreti ise ………………………… tarafından ödenecektir.

Bundan sonra saha içerisinde yapılacak nakliyeler ise   Müteahhit Firma ödeyecektir. 

 9.       Söz Konusu Makine çalışma sahasından (Aşağıda belirtilmiştir.) başka bir yere kesinlikle götürülmeyecek ve nakledilmeyecektir. 

10.   Makinenin motorin ve yağ ,operatörünün ise yatma ve yemek gibi masrafları Müteahhit firmaya aittir. 

11.   Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle makine veya operatörüne gelebilecek zararları Müteahhit Firma tazmin edecektir.  

12.   Yukarıda belirtilen ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda söz konusu tutara aylık %10 gecikme zammı eklenir. 

 13.   Bu sözleşmede itilaf doğması halinde …………………………………………… mahkemeleri yetkilidir. 

           

KİRALAYAN  ve  KİRAYA VEREN  FİRMA BİLGİLERİ

   KİRALAYAN FİRMA :       

ADRES:                 

TELEFON :                 

FİRMA YETKİLİSİ : 

VERGİ DAİRESİ :   

VERGİ NUMARASI :   

KİRAYA VEREN FİRMA :  ASCANLAR HAFRİYAT İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ne  

ADRES :   İLKER 1. CADDE CANER APT.  NO : 44 – A DİKMEN – ANKARA 

TELEFON :   ( 0312 ) 482 05 09                      

 FİRMA YETKİLİSİ :             

 VERGİ DAİRESİ :                   

VERGİ NUMARASI :    

 ÇALIŞMA YERİ :  

TARAFLAR

 

             KİRALAYAN FİRMA                                                                KİRAYA VEREN FİRMA

                                                                                                 ASCANLAR HAFRİYAT TİC. LTD. ŞTİ.

 

                                                                                               { 0312 } 482 05 09    /    { 0532 } 407 77 57