Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal | Duyurular
Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal | Duyurular

Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal

Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal


 

 

Anayasa Mahkemesi, yurt çapında uygulamaya geçirilen “Kentsel Dönüşüm” yasasının bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, Kentsel Dönüşüm projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi heyeti, 5393 sayılı kanunun 5998 sayılı kanunun 1. maddesiyle değiştirilen 73. maddesinin 11. fıkrasındaki, kentsel dönüşüm alanlarında devam eden inşaatlardan belediye izni olmayanların 5 yıl süreyle durdurulması, durdurmanın sürüp sürmeyeceğine belediyenin karar vermesi ve durdurma süresinin 10 yılı geçemeyeceğine ilişkin 2, 3 ve 4. cümlelerini anayasaya aykırı bulmuştu. Heyet, kanunun, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 1 Ocak 2005 tarihinde mevcut personel sayısının yüzde 10’unu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hallerde verilecek iznin dışında ek personel istihdam edilemeyeceğine ilişkin geçici 1. maddesini de iptal etmişti. İki hükmün de yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmişti.
23.10.2012
Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal | Duyurular

Şirket kurma elektronik ortama taşınıyor

Şirket kurma elektronik ortama taşınıyor

31 Ekim 2012 11:29899

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi projesinin tüm Türkiye’de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi(MERSİS) projesinin tüm Türkiye‘de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile devreye giren bilişim uygulamaları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan MERSİS projesi 1 Ocak 2013 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamaya geçecek. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği MERSİS ile manuel olarak tutulan ticaret sicil bilgileri merkezi bir veri tabanına taşınacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, MERSİS projesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Yücel, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret sicili, elektronik arşiv, elektronik defter tutma, elektronik ortamda genel kurula katılma, elektronik posta, elektronik tebligat alanlarında köklü bir değişim öngördüğünü ama bunların içerisinde en fazla önemsediklerinin ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de ticaret sicil kayıtlarının halen manuel tutulduğuna dikkati çeken Yücel, ”238 noktada sicil işlemleri yürütülüyor. Dolayısıyla uygulama birliği sağlanmasında sıkıntı çekiliyor. Buprojeyle beraber tüm ticaret sicil işlemleri elektronik tek bir merkezi veri tabanına kavuşturulmuş oluyor” dedi.

Yücel, MERSİS’in, uygulamada olan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) ilave olarak Türkiye’nin dördüncü veri tabanı olarak hizmete gireceğini söyledi.

MERSİS’in önceki adının Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi olduğunu ama bu ismin projeninkapsamını tam olarak karşılamaması sebebiyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi olarak değiştirildiğini belirten Yücel, ”Bu projede ticaret sicil kapsamındaki bütün işletmeler tekil, anahtar, benzersizbir numarayla takip edilecek. Vatandaş İsmail Bey’in TC kimlik numarası olduğu gibi işletmelerin de tekil, benzersiz bir anahtar numarası olacak” diye konuştu.

Ticaret sicil müdürlüklerinin uygulamalarında birlik sağlanacak

Yücel, projenin tüm Türkiye’de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ile bu şirketlerin değişiklik işlemlerinin elektronik ortamda MERSİS üzerinden gerçekleştirileceğini ve bu kuruluş bilgilerine merkezi elektronik sicil veri tabanına Türkiye genelinde anlık olarak erişilebileceğini belirtti.

Türkiye’deki ticaret sicil müdürlüklerinin eski kayıtlarının da 1 Ocak 2013’e kadar uygulamaya dahil edilmesini hedeflediklerini anlatan Yücel, şöyle devam etti:

”Pilot uygulama Mersin’deydi. Bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Kısa bir süre önce İzmir, Samsun ve Denizli’yi de uygulamaya aldık. Yılbaşına doğru verileri aktarılan illeri peyderpey uygulamaya alıyoruz. Yılbaşı itibariyle önemli bir miktarı bu anlayışla uygulamaya almış olacağız.

Ama büyük illerde eski kayıtların uygulamaya alınması işlemlerinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu kayıtlar manuel ortamda tutulduğu için zaman zaman sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Projenin öngördüğü düzende bu verileri aktaramıyoruz.

Bu yüzden belki 1 Ocak’tan sonra bu eski kayıtların uygulamaya alınması 3-4 aylık bir süreyi alabilir. Ama her hal ve şartta 1 Ocak 2013’te yeni şirket kuruluşların elektronik ortamda gerçekleştirilecek.”

Yücel, MERSİS’in yazılımı sayesinde ticaret sicil müdürlüklerinin birbirlerinden farklı uygulamaları arasında birlik sağlanacağını ifade etti.

Kurumlar arası entegrasyon

”MERSİS’in bünyesine Türk Ticaret Kanunu’nun ve Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini adeta gömdük” diyen Yücel, MERSİS üzerinden şirket kurma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

”Şirket kuruluş ve değişiklik işlemleri tamamen sistem üzerinden yapılıyor. Bir anonim şirketinin esas sözleşmesinin hazırlanışından tutun da pay durumuna, yetkililerin tespitine veya vekalet verilmesine kadar bütün işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bir kuruluş işlemi düşünün; Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gitmeden ofisinizden kuruluş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Noter elektronik ortamda ana sözleşmenizi tasdik etti. Ticaret sicil müdürünün önüne gitti. O, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra onayladı. Kuruluş onayını verdikten sonra ilgili vergi dairesinin ekranında da örneğin ‘Ankara Ticaret Sicil Müdürülüğü’nde bir işletme doğdu’ bilgisi iletiliyor.

Dolayısıyla ona bir potansiyel vergi numarası… Bizim proje Maliye Bakanlığı ile entegre bir yapıda. Orada da bir vergi numarası üretilmiş oluyor. Yine kuruluş işlemi gerçekleşince Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri başlayış bildirgesi elektronik ortamda gönderiliyor. Bu kuruluş işlemleriyle ilgili bütün ödentiler elektronik ortamda internet üzerinden gerçekleştiriliyor.”

Projenin, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de entegrasyonu bulunduğunu anlatan Yücel, ”Vakıflara ve derneklere de bu sistem üzerinden birer benzersiz numara veriyoruz. Bu proje kamu hizmetlerinin niteliği anlamında çok önemli sonuçlar doğuracaktır.

Yani Kamu İhale Kurumu’nun, yargılama süreçleri açısından Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun şirketlerle ve onların ortaklarıyla ilgili incelemelerinde anlık bilgiye ulaşımı mümkün olacak.

Proje tamamen uygulamaya alındığında, örneğin İç Anadolu Bölgesi’ndeki anonim şirket sayısı, bunların sermaye yapıları, ortak sayıları ve faaliyet alanlarına ilişkin bilgileri size anında verecek durumda olacak İç Ticaret Genel Müdürü. Burada da karar alıcılar ve politika üreticiler için son derece önemli bilgiler olacak” ifadelerini kullandı.

Şirketin ortakları, yetkilileri ve sermaye yapısına ilişkin ticaret sicilinde aleni olarak ulaşılabilen bilgilere MERSİS ile Türkiye’nin her yerinden vatandaşların elektronik ortamda anlık erişim sağlayabileceğini, ancak daha nitelikli bilgilerin kullanımının kamu kurumları açısından mümkün olabileceğini kaydeden Yücel, ”Yani vergi incelemesine yetkili bir vergi müfettişi, bir şirketle ilgili istediği bilgileri MERSİS üzerinden kullanıcı şifresiyle girip alabilecek” dedi.

MERSİS projesinin tamamıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunun altını çizen Yücel, proje kapsamında oluşturulan ticaret sicil veri tabanının eş değerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde de kurulacağını dile getirdi.

‘Elektronik Genel Kurul Sistemi Türkiye’de bir devrim’

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte borsaya kote şirketlere zorunlu, diğer şirketlere ise isteğe bağlı hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi’nin (EGKS) kendileri için önemli olduğuna da değinen Yücel, ”Türkiye’de ilk kez 19 Ekim tarihinde KPMG adlı şirket tarafından gerçekleştirildi. Bu, Türkiye’de bir devrimdir. Financial Times’ta da haber oldu. Biz bu konuda Türkiye olarak çok iddialı bir düzenleme yaptık” dedi.

Elektronik ortamda genel kurul denildiğinde yanlış bir algı oluştuğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:

”Yaptığımız düzenleme genel kurullara elektronik ortamda katılımı mümkün hale getiriyor. Bilinen genel kurul fiziki olarak gerçekleştiriliyor. Yine şirket müracaatını yapıyor, eğer genel kurulunda bakanlık temsilcisi bulundurması gereken bir şirketse bakanlık temsilcisi geliyor ki bu uygulama şu anda payları borsada işlem gören şirketler için zorunludur. Yine divan başkanı seçiliyor.

Oraya katılabilenler katılıyor ama uzaktakiler toplantıya elektronik ortamda katılıyorlar, görüşlerini beyan ediyorlar, oy kullanabiliyorlar. Bu, Türkiye’de gerçekleştirildi. Dünya uygulamaları açısından değerlendirdiğinizde Türkiye’nin hakikaten çok ileri bir düzenlemesi ve uygulaması oldu.

Bunu da bu Sermaye Piyasası Kurumu’nun ilgili kuruluşu olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu yetkilendirerek, onların sağladığı elektronik platform üzerinde gerçekleştiriyoruz. Bilişim hukuku Türkiye’de yeni gelişiyor. Bilişim hukukunun geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli bir düzenleme bu.”

 

Ankara AKYURT ALTINDAĞ AYAŞ ÇANKAYA ETİMESGUT KEÇİÖREN MAMAK SİNCAN YENİMAHALLE GÜDÜL BALA HAYMANA ÇAMLIDERE KALECİK ÇUBUK KAZAN KIZILCAHAMAM LALLAHAN ELMADAĞ NALLIHAN EVREN POLATLI GÖLBAŞI ŞEREFLİKOÇHİSAR
Kentsel Dönüşüm’e kısmi iptal | Duyurular

Kamu İhale Kanunu

ASCANLAR  YIKIM

Gsm Cep 🙁 0532 ) 407 77 57

Ofis Telefon : ( 0312 ) 482 05 09  /.. Ankara ® Caner  ../ Ofis faks : ( 0312 ) 480 65 02

İŞİNİZLE İLĞLİ EN UYGUN EKONOMİK FİYAT FİRMAMIZDAN ALINIR.

HER HÜRLÜ BİNA YIKIM İŞLERİNİZ VE TÜM HURDA MALZEMELRİNİZ İÇİN FİYAT  İSTEYEBİLİRSİNİZ.

 

HER TÜRLÜ

BİNA YIKIM SÖKÜM KIRM İŞLERİ YAPILIR,

ENKAZ HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPILIR,

HER TÜRLÜ İÇ MEKANDA YIKIM SÖKÜM KIRIM İŞİ YAPILIR

ENKAZ MALZEMELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR, SIVA SÖKÜMÜ

DUVAR YIKIMI – BETON KIRIMI – ŞAP KIRIMI – FAYANS KIRIMI

MOLOZ NAKLİYE İŞLERİNİZ İÇİN ARIYABİLİRSİNİZ

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57   

YIKIMCI CANER

Kamu İhale Kanunu değişiyor

TBMM Genel Kurulu’nda Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı.

 

01.11.2012

TBMM (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kamu İhale Kanunu’nda yapılacak değişiklikle hakkında kovuşturma açılanların yine ihale dışında bırakılacağını, ancak teminatlarının kendilerine geri verileceğini söyledi.
Hükümet adına söz alan Erdoğan Bayraktar, teklifle getirilen düzenlemenin geriye dönük özelliğinin olmadığını ifade etti.
Savcılar tarafından yapılan soruşturmalarda vatandaş bakımından gizlilik esası olduğunu belirten Bayraktar, ”Vatandaşı rencide etmemek bakımından esastır. Eğer tüccar ise onun piyasadaki kredisini sarsmamak bakımından esastır. Bir çok gizli soruşturma yapılmaktadır. Bu soruşturmadan müteahhitler, firmalar ve ortakların haberleri olmamaktadır. Haberi olmadan ihaleye girdiğinde teminatı yanıyor ve ihale dışı bırakılıyor” diye konuştu.
Bakan Bayraktar, hakkında kovuşturma açılanların yine ihale dışında bırakılacağını, ancak teminatlarının kendilerine geri verileceğini kaydetti. Bayraktar, getirdikleri yeni düzenlemeyle aslında ihalelere daha fazla şeffaflık kazandıracaklarını ve ihaleye katılımı artıracaklarını söyledi.
TOKİ ile ilgili eleştirilere yanıt veren Bayraktar, şimdiye kadar TOKİ hakkında açılmış ne bir soruşturma ne bir dava olduğunu belirtti.
Bayraktar, şöyle devam etti:
”Biz, babamızın malından bin kat daha fazla dikkat ederiz devletin malına. Devletin malı namustur. Bunu namusu gibi koruyamayanlara yazıklar olsun. Biz doğru konuşuruz, yaptığımız işi doğru yaparız. Bizim aldığımız terbiye, eğitim budur. Milletle kavga yapmayın. Biz milletin dediğini yapıyoruz. Birilerinin kutsal değerlerinin arkasına saklanıp taş atmak olmaz. Bunu çocuklar yapar. Çok iş yaptık. 200 milyar dolar yatırım yapıldı. Biz vatanımızı seviyoruz. Türkiye’yi 3 kat büyüttük, önümüzdeki süreçte 5 kat daha büyüteceğiz.”

     -”Kıskanmayın, çalışın sizin de olsun”-

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’nın Türkiye için elzem olduğunu vurgulayan Bayraktar, ”Biz istiyoruz ki modern ülkelerin yaptığı gibi biz de evlerimizi modern hale getirelim. Japonya, Amerika afetlerin ardından bir senede geçici konut yapamıyor. Biz 10 ayda kalıcı konut yapıyoruz. Bizi takdir edin oylarınız artar çünkü millet bizi seviyor. Bize oy veriyor. Kıskanmayın, çalışın sizin de olsun. Çalışın siz de gelin iktidara. 10 senedir iktidardayız, oylarımız artıyor. Bir 10 sene daha iktidarda olacağız. Dünyada önemli aktör olacağız” dedi.
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, yasanın yürürlük tarihinden sonra geçerlik kazanacağını, bu nedenle yasadan kimlerin istifade edip etmeyeceği şeklinde bir durumun olmadığını söyledi.
TOKİ binalarının renklerinin nasıl belirlendiğine ilişkin bir soru üzerine Bayraktar, binaların renklerinin daha çok şehir plancıları ve mimarlar tarafından yapılan çalışma sonucu belirlendiğini belirterek, ”Renk işi tartışılır. Renkler konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim” diye konuştu.
İhale duyurularının internet sitesinde bir saniye durup sonra kaldırıldığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Bayraktar, bunun suç olduğunu ve böyle bir durum varsa ihbar edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

ankara yıkım, ankara yıkımcı 0312 482 05 09, ankara yıkımcılar, ankara yıkım firmaları, ankara enkaz satın alanlar, ankara enkaz, ankara enkazcı, ankara enkazcılar, ankara gecekondu enkazı alanlar, bina yıkım firmaları, ankara inşaat yıkım firması, Akyurt yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Altındağ yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Ayaş yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Bala yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Çankaya yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Ankara Bina yıkım işleri yapanlar | Yıkım işleri yapan firmalar | Yıkım Firmaları | Yıkım enkazcı | bina yıkım, bina yıkımları, ankara yıkımcısı ankara yıkım işleri, Çubuk yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Elmadağ yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Yıkımcılar Ankara, Yıkım, Yıkımcı, enkazcı Yıkım, Ankara Yıkımcı Yıkım Firmaları, 0312 482 05 09, Yıkımcılık | yıkımlar | yıkım enkaz, Etimesgut yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Gölbaşı yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Hurda Karşılığı Yıkım İşleri, Kalecik yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Kazan yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Keçiören yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Mamak, Pursaklar, Sincan yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Yenimahalle yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Beypazarı yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Çamlıdere yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Evren yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Güdül yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Haymana yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Kızılcahamam yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Nallıhan yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Polatlı yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, Şereflikoçhisar yıkımcılar enkazcılar yıkım firmaları, bina yıkımı, insat yıkımı, okul yıkımı, Bina Enkaz alanlar,