Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı nedir?
Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için öncelikle belediyeden izin alınması gerekiyor.

Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için öncelikle belediyeden izin alınması gerekiyor. Bu izin ise yıkım ruhsatı olarak karşımıza çıkıyor.

Yıkım ruhsatı, bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni olarak tanımlanıyor.

Yıkım ruhsatı almak için gerekli belgeler ile belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat için gerekli belgeler belediyeden belediyeye değişmek ile birlikte şu şekilde sıralanıyor:

Başvuruda İstenen Belgeler

Tapu Aslı
Aplikasyon (Röperli) Krokisi Aslı Ve Fot.
İmar Durum Belgesi Aslı (1 Seneyi Geçmemiş)
Hissedar Muvafakatı Aslı Ve Fot.
Binanın Boş Olduğuna Dair Muhtardan Yazı
Yıkımda Bulunacak Mimar Ve Mühendisin Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı
Mevcut Binaya Ait Resim
Mal sahibi ikametgahı