ANKARA ARAZİ TESVİYESİ VE ÖNEMİ

 

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT FİRMASI 

İNŞAAT KUMU NAKLİYESİ SATIŞI

BİNA İNŞAAT YIKIM KIRIM MOLOZ NAKLİYESİ

KİRALIK iŞ MAKiNASI 955 PALETLİ KEPÇE KAMYON

KUM OCAKLARI TAŞ OCAGI İŞLETMESİ TAŞERONLUK 

MADEN TAAHHüT TiCARET FİRMALARI

LiMiTED ŞiRKETi 

YIKIM HAFRİYAT KAZI KIRIM KUM NAKLİYESİ NAKLİYAT İNŞAAT

TAAHHÜT İŞLERİ YAPILIR. 

Ofis Telefon 🙁 0312 ) 482 05 09  /… Caner …/ Ofis faks : ( 0312 ) 480 65 02 

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57  

 SULAMA YÖNTEMLERİ

Bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında, bitkinin istediği miktarda ve uygun biçimde toprağa verilmesine Sulama denir.
Bir başka deyişle sulama; yağışlarla sağlanamayan bitki su ihtiyacının suni olarak toprağa verilmesidir.

SULAMANIN ÖNEMİ

Su, insan hayatı için nasıl önemli ise bitki hayatında da bir o kadar önemlidir. Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının % 90’ ını su oluşturur.
Su bitkinin çimlenmesini, bitkilerin diğer organlarının canlılığını sağlar. Bitkiye gerekli olan besin maddelerini eriterek, kökler tarafından emilmesini ve emilen besin maddelerinin bitki içerisinde taşınmasını da sağlar. Su bitkiyi fazla sıcak ve soğuklardan korur. Kısacası suyun sayılamayacak kadar önemi çoktur.

SULAMANIN ÖNEM KAZANMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

*Ülkenin artan gıda ihtiyacı ve çiftçinin gelirini arttırma arzusu.
*Toprağın sınırlı miktarda olması.
*Suyun üretim artışındaki etkisinin vazgeçilmez olması.
*Ticaret gübrelerinin kullanımının artması ve bunun suyla birlikte etkili olduğunun anlaşılması.
*Devletler tarafından çok amaca hizmet verebilecek su yapılarının tesis edilmesi. (Baraj, Gölet vb.)
*Sulama alet ve ekipmanlarının gelişmesi.

SULAMANIN FAYDALARI

*Sulama ile birim alandan elde edilen ürün miktarı duruma göre 4-5 kat olabilir.
*Sulama ile bir yılda birden fazla ürün alınabilmektedir.
*Sulama ile geliri daha fazla olan bitkiler yetiştirilebilmektedir.
*Sulama ağaçlandırmayı sağlamaktadır. Özellikle meyve ağaçları dikimi yapılmakta, kişilere ağaç sevgisi aşılamaktadır.
*Sulama orman kesiminin önüne geçmektedir. Sulanabilir kavak, söğüt ve çeşitli meyve ağaçlarının her yıl düzenli olarak budanmasından odun ihtiyacı da kısmen karşılanmış olur.
*Sulama gübre kullanmayı teşvik etmektedir.
*Sulama hayvancılığın gelişmesinde de etkili olmaktadır. Sulama sayesinde yem bitkileri ekimi artacak ve ayrıca hayvanların içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
*Sulama, işgücünün verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Birden fazla ve değişik ürünlerin üretimi söz konusu olduğundan çiftçiler boş kalmazlar.
*Sulama iklimi yumuşatmaktadır.

ARAZİ TESVİYESİ VE ÖNEMİ

Sulama suyunun tarlanın her tarafına eşit olarak uygulanabilmesi için araziye uygun bir eğim ve düzgün bir yüz kazandırmak işine Arazi Tesviyesi denir. Ama bunu abartmamak gerekir. Doğal eğimi bozmamak, toprak verimliliğini azaltmamak şartıyla çukurları doldurmak, tümsekleri ortadan kaldırmak ve tarım makinelerinin izlerini kaybetmek gibi işlemler yapmak gerekir.
Sulama suyu bitkilerin tamamının kök bölgesine eşit ve kayıpsız olarak verilmelidir, aynı zamanda toprak aşımına (Erozyon) neden olmadan verilebilmelidir.
Eğer arazi tesviyesi yapılmazsa tümseklere su ulaşmazken çukurlarda ise su birikmeleri olacaktır. Bu her iki durum da sakıncalıdır. Tümseklerde ürünler susuz kalmaktan iyi yetişemezken, çukurlarda fazla suyun toplanması zamanla o kısımlarda tuzluluk sorununu ortaya çıkaracaktır. (Tuzluluk; suyun çok olması nedeniyle yer altı besinlerin yüzeye taşınması ile olur.)

ARAZİ TİPLERİNE GÖRE UYGULANAN SULAMA YÖNTEMLERİ

*Arazi tesviyesi yapılmış arazilerde bütün sulama yöntemleri uygulanabilir.
*Tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama uygun yöntemdir.
*Meyilli arazilerde kontur karık sulama yöntemi uygundur. Bu yöntemde arazi meyiline dik olarak açılan karıklarla sulama yapılır. Aynı zamanda sık sık ama azar azar olmak şartıyla yağmurlama sulama da yapılabilir.

SULAMA ZAMANININ TESPİT EDİLMESİ

1 – Toprak neminin ölçülmesi.
laboratuarlarda incelenmek suretiyle, Tansiyometre veya Nötronmetrelerle sulama zamanları ölçülebilir.
2 – Bitkilerin görünüşü.
Genelde sabah saat 10:00 ve öğleden sonra saat 16:00’da bitkilerin yaprağına bakılarak tespit edilebilir. Yapraklar soluk yeşil ve pörsümüş halde ise sulama zamanı gelmiş demektir.
3 – Toprağın elle kontrolü.
Bitki dilberinden alınan toprağın avuç içinde sıkıldıktan sonra avuçta bıraktığı ıslaklık ve topak oluşturma durumuna bakılarak sulama zamanı tespit edilebilir.

BİR DEFADA VERİLECEK SULAMA SUYUNUN TESPİT EDİLMESİ

Sulama suyu miktarı, Topraktaki su seviyesini tarlanın su tutma kapasitesi seviyesine getirmekle sağlanır.
Sulamaya başladıktan sonra toprağın 60cm. yani iki bel küreği boyu su toprağa işleyinceye kadar sulamaya devam edilmesidir.

NOT   :
Sulama zamanını ve bir defada verilecek sulama suyunun tespit edilmesinde Toprağın su tutma kapasitesi, bitkinin cinsi ve etkili kök derinliği dikkate alınmalıdır. Zira bazı bitkiler fazla su isterken (mısır,pirinç), bazı bitkiler az su isterler (tütün,buğday vb.).
Ağır bünyeli ve killi topraklarda az sayıda bir defada daha çok miktarda sulama yapılmalıdır. Hafif bünyeli dediğimiz kumsal topraklarda ise her defasında azar azar olmak şartıyla sık sık sulama yapmak gereklidir.
Sulama suyunu hangi metotla olursa olsun tarlaya verirken, suyun tarlanın bütün yüzeyine eşit olarak dağılmasına özen gösterilmelidir.

SULAMA YÖNTEMİNİN TESPİTİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLER

–         Toprak Şartları
–         Arazinin şekli
–         Su kaynağı
–         Yetiştirilen bitki
–         İklim durumu
–         Drenaj durumu
–         Ekonomik etmenler
–         Çiftçi alışkanlıkları

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SULAMA YÖNTEMLERİ

YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ

1 – Salma Sulama
Suyun tarla başı kanallarından tarla üzerine rastgele yayılmaya bırakılmasıdır. Bu yöntemle tarlanın her tarafı eşit olarak sulamak mümkün değildir.
2 – Karık Sulama
Sulama suyunun, bitki sıraları arasında eğim doğrultusunda açılan karıklara verilerek bitkilerin sulanmasıdır. Bu sulama yöntemi genelde sera bitlileri, sebzeler, meyve bahçeleri, bağ ve çilek bahçelerinin sulanmasında uygulanan bir yöntemdir.

YAĞMURLAMA SULAMA

Yağmurlama sulama yönteminde su doğal yada benzer biçimde toprak yüzeyine serpilmek suretiyle uygulanır. Bu yöntemde su kapalı borularla mekanik püskürtücülere kadar taşınır ve püskürtücülerden suyun toprağa yağdırılması küçük orifis ve memelerle basınç altında yapılır. Sistemin çalışması için gerekli basınç genellikle pompalarla sağlanır. Bunun yanında su kaynağının sulama alanından yeterince yüksek olması da gerekli basıncı sağlayabilir.

MİNİ SPRİNG SULAMA

Yağmurlama sulama ile damla sulama arasında bir yöntem olup, ince borularla tarlaya dağıtılan su küçük yağmurlama başlıkları ile araziye dağıtılır. Sabit bir sistem değildir, gerektiğinde toplanabilir.

TORAK ALTI SULAMA

Toprak altı sulama sun’i yolla toprak altına su ilavesiyle taban suyu seviyesinin düzenleme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde su seviyesi kök bölgesinde su ve hava miktarının en iyi şekilde kombine edilmesini sağlayacak yükseklikte muhafaza edilmelidir.

DAMLA SULAMA

    Damla sulama intensif sulu tarımda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Damla sulaması toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı orifis yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun belirlenmiş bir desene alçak basınç altında verilmesine imkan sağlar. Bu sistemin çalıştırılması için gerekli olan basınç yağmurlama sistemindekinden daha azdır. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye kadar götürülür. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile birlikte verilebilir (fertigation). Kısacası sistemin esası bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktır.
Klon anaçları ile tesis edilmiş bahçeler için en uygun sulama sistemi damla sulama kısmen de mini-spring sulama sistemidir. Salma sulamada arazi yüzeyinde göllenmeler oluşmakta ve özellikle MM 106 gibi kök boğazı çürüklüğüne hassas anaçlarda kurumalar görülebilmektedir. Öte yandan işgücünden tasarruf edilmesi, sulama ve gübreleme etkinliğinin arttırılması, sulama suyundan tasarruf edilmesi gibi üstünlükleri nedeniyle damla sulama sistemi tercih edilmelidir.