Konya Yolu Fabrika Yıkımı ve Hafriyat Moloz Nakliye İşleri, Hurda Malzeme Alımı

Konya Yolu Fabrika Yıkımı ve Hafriyat Moloz Nakliye İşleri, Hurda Malzeme Alımı

İşe Başlama Tarihi : o9 – 12 – 2011

İş Bitiş Tarihi : 12 – 12 – 2011

 

 

ANKARA KONYA YOLU FABRİKA

 

Yıkımı ve Hafriyat Moloz Nakliye İşleri,

Hurda Malzeme Alımı,

 

ankara kiralık kepçeler, ankara eskavatör kiraya verenler
ankara yıkım işleri yapanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konya yolu fabrika yıkımı hafriyat işleri

 

ankara kamyoncular, ankara nakliyeciler,
ankara kiralık damperli kamyonlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT FİRMASI

ofis : { 0312 } 482 05 09 & faks : { 0312 } 480 65 02

Gsm : { 0532 } 407 77 57 & E posta :ascanlar.tc@hotmail.com

www.ascanlar.com & www.ascanlarhafriyat.com

İşleriniz İçin Uygun Teklif Alabilirsiniz.

 

kazan yıkım firmaları ankara hurdacılar

 

ankara hurdacılar

 

 

 

 

 

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT FİRMASI

 

ankara makineli yıkım yapanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gsm : { 0532 } 407 77 57 & E posta :ascanlar.tc@hotmail.com

 

 

ankara makineciler
ankara enkaz alımı yapanlar

 

 

Yıkımcı Caner

 

 

 

 

 

 

 

Enkazcı Caner

0532 407 77 57

ankara çıkma kereste satanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkma kereste

ankara çıkma kazan alanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ascanlar yıkım
www.ascanlar.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ascanlar.com

 

www.ascanlarhafriyat.com
fahri kalfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankara hurda demir alanlar,

 

yıkımcı caner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Bu Siteden Hiç Bir Yazı Resim ve Bilği Kopyalanamaz Tüm hakları saklıdır.

ASCANLAR Hafriyat 0532 407 77 57 KiRALIK iS MAKiNALARI DAMPERLi KAMYONLAR Ankara KUMCULAR YIKIMCILAR 955 PALETLi KEPCELER NAKLiYECiLER

Hafriyat İşleri kiralık kamyon işmakina hafriyat ankara KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Hafriyat Toprağı İnşaat Atıkları Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı Atık Yönetimi: Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkım Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını işletenler Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını işletenler Geri kazanım tesislerini işletenler Kriz Merkezinin Görevleri Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanlar Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirler Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat yapan kişi/kuruluş hafriyat toprağının çıkarılması esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem alma bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak topla bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliği Atık Bertarafında Mali Yükümlülük Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı Yıkım Faaliyetleri İçin İzin Alınması Yıkım çalışmasına başlanılmadan önce, yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemeleri ile tehlikeli atıklar yıkımı yapılacak yapılardan Yıkımın hidrolik ekipmanlara sahip iş makineleri ile yapılması durumunda, kolon ve kiriş gibi beton yapılar kesilir veya parçalanır Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlü firmalar Taşıyıcılarının İzin Alma Zorunluluğu Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri Asfalt Yol Kaplama Atıklarının Geri Kazanılması Geri Kazanım Tesisleri İçin Yapılacak Başvurularda İstenecek Belgeler Tesis İzin Verilmesi ve İptali Depolama Sahalarının Yer Seçimi, İnşası ve İşletilmesi Depolanması Yasak Olan Atıklar Döküm sahasında oluşabilecek oturma, çökme ve kayma gibi zemin ve gövde hareketlerinin önlenmesi için en uygun yığın ve döküm Doğal Afet Atıklarının Yönetimi Sıvıların ve sıvı atıkların Arıtma çamurlarının Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin Tıbbi atıkların Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin Radyoaktif madde ve atıkların Tehlikeli ve zararlı atıkların Evsel katı atıkların HAFRİYAT YOL YIKINTI YIKINTI KARIŞIK TOPRAĞI ATIKLARI KAYNAKLARI Hafriyat Faaliyetleri Karayolu, demiryolu Konut, okul, hastane Binaları havaalanı endüstriyel yıkımları, tamiratı pistlerinin tamiratı tesisler gibi yapıların tadilatı güçlendirilmesi tadilatı, yapımı yıkım faaliyetleri bakımı geliştirilmesi yıkımı faaliyetleri faaliyetlerindeki yıkımlar Bitkisel Toprak BİLEŞENLERİ Beton Demir içeren ve Beton Toprak Kırılmış asfalt içermeyen beton Duvar malzemeleri Kum Yol kaplama Çatı konstrüksiyonu tuğla, briket, taş Çakıl malzemeleri ve örtü malzemesi Sıva Taş Kaldırım taşı ahşap, kiremit yalıtım Kum Kil Kum malzemesi Çakıl Çakıl Duvar örgü Ahşap Demiryolu malzemeleri tuğla Plastikler traversleri ve balastı breket taş Seramikler Sıva Metaller Alçı Kağıt ve karton Diğer malzemeler
TAŞ, KUM, ÇAKIL OCAKLARININ
KİRAYA VERİLMESİ
Devletin özel
mülkiyetindeki taşınmaz
malların satışı, kiraya verilmesi,
trampası ve
mülkiyetin gayri hak tesisi.
Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerin
gerekli görülen hallerde
kiraya verilmesi,
mülkiyetin gayri ayni hak
tesisi, Ormanlar ve Devletin
hüküm ve tasarrufu
altındaki diğer yerler ile
Devletin özel
mülkiyetindeki yerlerde
bulunan su ürünleri
liretim yerleri, kaynak
suları ve taş, kum, çakıl
ve toprak ocaklarının kiraya
verilmesi işlemlerini
yapmak” yetkisi Milli
Emlak Genel
Müdürlüğüne verilmiştir.
Taş Ocakları Nizamnamesinin
5. maddesine
göre; Hazineye ait
boş arazide ocak açmak
ve işletmek isteği
Hükümetten (Vilayetten)
için almaya bağlıdır.
Ancak, Taş Ocakları Nizamnamesinin
2. maddesinde,
Maden Kanununun
aksine,
“Ocaklar hangi çeşit arazide
meydana çıkarsa,
açma ve işletme hakkı o
arazi sahibine aittir.”
hükmüyle ocağın
yüzeyine sahip olan, kişi
aynı zamanda altındaki
taş, kum, çakıl ve toprak
ocağı açma ve işletme
hakkına sahiptir.
Nizamnamenin 17. maddesinde,
“Hazineye ait
boş arazide açılacak
ocaklar için birden fazla
istekli olursa, istekliler
arasında en fazla nispi
rüsum teklif edene ruhsat
verilir” denilmek suretiyle,
ocak açmak ve
işletmek amacıyla
alınacak izin için nispi
rüsum ödenmekte, daha
sonra işletmeye
geçildiğinde ise; Nizamnamenin
18. maddesinde
belirtildiği gibi,;
“Ocak işletmek için ruhsat
alanlardan ocak
ürünü, vapur iskelelesi
veya ocak yerindeki kıymetinden taşıma
…taş, kum, çakıl ve
toprak ocaklarının kiraya verilmesi taş,
kum, çakıl, toprak
Toprak, taş veya kayalık zeminleri kazma, taşıma, yumuşatma gibi ameliyelerle şekillendirme işi. Karayolu, baraj, demiryolu, madencilik ve bina inşaatı gibi projelerin önemli bir kısmı hafriyattır. Zamanımızda büyük hafriyatlar genellikle modern makine ve taşıtlarla yapılmaktadır. Hafriyatta değişik maksat ve şartlarda çalışan çeşitli iş makineleri kullanılmaktadır.
Yükleyiciler: Önlerinde geniş bir kova bulunan paletli yahut lastik tekerlekli hafriyat makineleridir. Hidrolik kumandalı ön kovaları aşağı yukarı eğilip kalkabilir. Yükleyicinin öne hareketi ile toprak, moloz vs. dolan kova kaldırılıp kamyon veya uygun yer üzerine aşağı eğilerek boşaltılır. Umumiyetle kayalık, beton, moloz gibi engebeli arazilerde paletli yükleyiciler, düzgün zeminlerde ise tekerlekli yükleyiciler kullanılır. Lastik tekerlekli yükleyicilerin arkasına bazen bir hidrolik kepçe takılır.
Buldozer: Önüne itici, kazıcı bir bıçak monte edilmiş, umumiyetle paletli olan bir hafriyat makinesidir. Bıçağın hareketi hidrolik mekanizma ile sağlanır. Zemin seviyesinin altında tutulan bıçak, buldozer ilerlerken kazar, zemin seviyesindeyken toprağı iterek taşır, daha yukarıda tutulan bıçak ise toprağı dağıtır. Çeşitli hafriyat işlerinde kullanılan bir iş makinesidir. Sığ kazı, yakın mesafe toprak taşıma, kamyonların döktüğü toprağı dağıtma, ağaç sökme, kaya çıkarma, araç kurtarma, zemin düzeltme gibi işlerde kullanılır.
Skreyper: Ön tarafı açık, açık tarafın alt kenarı keskin geniş bir kazana benzer. Keskin kenar aşağıda, kazma yukarıda tutularak taşıma yapılır. Kazanın arka ucunda bir tekerlek, ön tarafta ise iki yahut dört tekerlekli yahut ta paletli çekiciler tarafından taşınır. Öne çekilen kazan, keskin açık ucu tarafından toprakla dolar. Skreyper ancak bir buldozer tarafından itilerek kazı işlemi tam kapasite ile yapılabilir. Kazanı dolan skreyper, kazanın ön kapağını kapatarak yükünü boşaltacağı alana gider ve düzgün bir şekilde toprağı yayarak boşaltır.
Greyder: Ön ve arka tekerlekleri arasında 3-4 metrelik bıçak taşıyan bir hafriyat makinesidir. Bıçak mekanik ve hidrolik olarak her iki tarafta öne, arkaya, aşağı, yukarı eğilebilir. Bu hareketiyle sıyırdığı yükü sağa ve sola dağıtabilir. Açılan yolların son düzeltmesinde kullanılır.
Ekskavatör: Kazı işlerinde kullanılan, sürekli çalışabilen ve çok çeşitli kazma işlerinde kullanılabilen önemli bir makinedir. Paletli veya lastik tekerlekli olabilir. Mafsallı bir kol üzerinde hareket edebilen bir kazıcı kepçeye sahiptir. Mafsallı kol, genellikle hidrolikle veya kablolu olarak tahrik edilir. Küçük tiplerde kepçe, aracın ön veya arkasına hidrolik olarak tahrik edilen mafsallı kollarla bağlıdır. Arkaya takılan kepçeler, toprağı ters yöne hareketle doldurarak kaldırır ve başka bir yere boşaltır. Uzun hidrolik kollarla tahrik edilen bu tip ekskavatörler kanal kazma işlerinde kullanılır. Ön tarafa monte edilen yüz kepçesi öne itilerek kazma yapar. Genellikle sert yerlerin kazılmasını gerektiren ağır işlerde bunlardan istifade edilir. Sürücü kabini ve motorun da bulunduğu bir döner platform üzerine monte edilen kablolarla idare edilen büyük kepçeli ekskavatörler büyük hafriyat kapasiteleriyle kendi alanlarında rakipsizdirler. Bunlarda döner platform, yürütücü sistemi ihtiva eden tertibatın üstünde bulunduğundan kepçe istenilen yöne serbestçe dönebilir.
Hafriyat işlerinde yapılan değişik birçok işlem için çeşitli araçlar da kullanılır.
Delme: Sert kayaların hafriyatı doğrudan yapılamaz. Bunun için ilk defa seyyar matkaplarla delinerek dinamitlenir. Parçalanan kayaların hafriyatı yapılabilir.
Yığma ve kaldırma: Özellikle karayolu yapımında tepelerden alınan toprak, çukurlara yığılarak yolun düz seviyeye getirilmesine çalışılır. Burada çok büyük toprak yığınlarının oynatılmasına gerek olduğundan yol güzergâhının ve kaldırılan toprağın en uygun şekilde tespiti önemlidir.
Yerleştirme ve Sıkıştırma: Yığılan toprağın yerleşmesi uzun zaman alır. Bunu çabuklaştırmak için yığılan toprak, silindirler ve tırnaklı demir tekerlekli özel araçlarla sıkıştırılır. Bu şekilde ilk hacminin % 90’ı oranında sıkışan toprak daha kararlı bir hal alır.