Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi!

Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi!

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi yapılamaması halinde kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşümde kira yardımı süresi ne kadar? İşte kentsel dönüşüm kira yardım süreleri…

Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi!

Kentsel dönüşüm mevzuatı gereğince; anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi yapılıyor.

 

Bunun mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

 

Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyor.

 

Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi ne kadar?

Anlaşmayla tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine, tahliye tarihinden itibaren bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilecek.

 

Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi nerelerde 18 ay?

Yardım süresi, riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay, kanun kapsamında anlaşma yoluyla kamulaştırılan yapılarda 5 ay olacak.

 

Kentsel dönüşümde kira yardımı süresi nerelerde 36 ay?

Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartıyla ilgili kurumca belirlenecek.