Beton Yapımı, Döküm ve Kuralları

Beton Yapımı, Döküm ve Kuralları

HAFRİYAT / NAKLİYAT / KUM SATIŞI NAKLİYESİ

İNŞAAT KAZISI BİNA YIKIM KIRIM

 TAAHHÜT İŞLERİ YAPILIR.   

.

 

HER ÇEŞİT KUM DOLĞU MALZEMESİ NAKLİYE DAHİL  

ŞANTİYE TESLİM SATIŞI YAPILIR.  

Gsm : { 0532 } 407 77 57

Ofis Telefon :( 0312 ) 482 05 09  \…  Caner ® …/ Ofis faks : ( 0312 ) 480 65 02

  İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ 

.

  

BETON Yapım,döküm ve kuralları

BETON : Çimento,su,agrega,kimyasal veya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan,başlangıçta plastik,zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan bir yapı malzemesidir.

HAZIR BETON :Çimento,doğal veya yapay agrega,su ve gerektiğinde kimyasal katkıdan meydana gelen,bileşenleri tesiste beton santralinde ölçülen,su ölçme ve karıştırma işlemi beton santralinde veya transmikserde yapılarak teslim edilen taze betondur.

BETONUN YAPI MALZEMESİ OLARAK TERCİH SEBEBİ :

1- Ucuzluğu

2- Şekil verebilme kolaylığı

3- Dış etkilere karşı fiziksel ve kimyasal dayanıklılığı

4- Uzun ömrü

5- Bakım kolaylığı

6- Santrallerde kontrollü üretim,taşıma ve yerleştirme

7- Çelik donatı ile çekme mukavemeti yetersizliğinin dengelenmesi

8- Öngerme yoluyla büyük açıklıkların geçilmesi

9- 1000 kg/cm² yi aşkın basınç dayanımlarına ulaşılabilmesi

10- Hafif agrega ve köpük kullanımı ile hafifletilmesi ( hafif betonlar )

BETON ÇEŞİTLERİ :

Hazır beton sektörü tarafından pazarlanan başlıca beton çeşitleri :

1- Gro beton ( Gro 150-Gro 200-Gro 250 )

2- Betonarme beton ( BS 14-BS 16-BS 18 … BS 35 … )

3- Brüt beton ( Brüt BS 18-Brüt BS 20 … )

4- Şap beton ( Şap 300-Şap 450 … )

5- Özel beton ( Renkli,çelik elyaflı,su geçirimsiz…… )

BETONLARIN KULLANIM ALANLARI :

GRO BETON : Döküm sonrası yük taşımaya maruz kalmayacak olan,dolgu ya da zemin betonudur.

BETONARME BETON : Beton çeliği ile betonun birlikte kullanıldığı ( betonarme ) yapılarda taşıyıcı görev yapan betondur.

BRÜT BETON : Daha çok çelik kalıpla kullanılan,iri agregası nispeten daha az,çok düzgün yüzey kalitesi dolayısıyla sıva yapılmadan kullanılan taşıyıcı betondur.

ŞAP BETONU : Sadece kum-su ve çimento ile hazırlanan akıcı ya da çok akıcı kıvamlı betonlardır.Genellikle düz bir zemin eldesi amaçlı tesviye betonlardır.

RENKLİ BETON : Çeşitli renk pigmentleri katılarak renklendirilmiş,çoğu dekoratif ve görsel amaçlı betonlardır.

ÖZEL BETONLAR : Müşteri istekleri doğrultusunda hazırlanan betonlardır;su geçirimsiz beton,çelik elyaf katkılı beton,elyaf katkılı beton vb. betonlar bu betonlara sadece birkaç örnektir.

TAZE BETONDA ARANAN ÖZELLİKLER :

1- İşlenebilirlik

2- Taze beton sıcaklığı

3- Agrega maximum tane büyüklüğü

4- Kıvam ( Slamp )

SERTLEŞMİŞ BETONDA ARANAN ÖZELLİKLER :

1- Basınç dayanımı

2- Dayanıklılık

3- Estetik ( Brüt betonda dış görünüş )

4- Isı,ses ve benzeri yalıtım

5- Ağırlık / hafiflik

6- Çimento tipi

7- Dozaj

BETON DAYANIM SINIFLARI :

Betonun basınç dayanımı standartlarda tanımlanmış koşullarda kür edilmiş 28 günlük küp veya silindir numune mukavemetleri üzerinden tespit edilir.

BS 14 – BS 16 – BS 18 – BS 20 – BS 25 – BS 30 – BS 35 – BS 40 – BS 45 – BS 50 ……………………

KIVAM SINIFLARI :

Betonun işlenebilme özelliği kıvamı ile tayin edilir.Kıvam betonun kullanım yerine,betonun yerleştirme,sıkıştırma, mastarlama,beton iletim imkanlarına ( pompa,kova vs. ) bağlı olarak özenle seçilmesi gereken bir özelliktir.TS 11222 hazır beton standartında K1 – K2 – K3 – K4 şeklinde sembolize edilmiş 4 kıvam aralığı bulunmaktadır.Betonun kıvamı çökme ( slump ) hunisi ile ölçülür.

Sınıf Kıvam Çökme (cm) Yayılma (cm)

K1 Kuru 0 – 4 —

K2 Plastik 5 – 9 < 40 – 50

K3 Akıcı 10 – 15 40 -50

K4 Çok Akıcı > 16 > 50

Hazır betonda şantiye teslimi kıvam ; taşıma süresi,beton sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir.Tesisten şantiyeye taşıma süresi ve beton sıcaklığı arttıkça betonun kıvam kaybı artar.Bu kıvam kaybının betona şantiyede su verilerek dengelenmesi beton mukavemetini düşürmektedir.ÇEŞİTLİ İNŞAAT ELEMANLARINDA ÖNERİLEN KIVAM KULLANIMLARIİnşaat Elemanı Kıvam kullanımı

Çatı Plastik

Döşeme Akıcı – çok akıcı

Kolon – perde Akıcı

Temel Akıcı – çok akıcı TAZE BETONDA SU MİKTARI / BETON DAYANIM İLİŞKİSİ Betona taze iken katılan ilave su,betonun dayanımını düşürmektedir.Yaklaşık olarak ilave suyun beton mukavemetine etkisi aşağıdadır : Su Miktarı Dayanım Mukavemet Kaybı

100 brim 100 birim yok

120 birim 70 birim – % 30

130 birim 50 birim – % 50

200 birim 20 birim – % 80BETONUN EN BÜYÜK AGREGA TANE BÜYÜKLÜĞÜ ( Dmax )Betonun içinde kullanılacak en iri tane büyüklüğü,en dar kalıp boyutu,döşeme derinliği,paspayı,en sık donatı aralığı gibi unsurlarla uyumlu biçimde seçilmesi gerekir.Dmax hazır beton için genellikle 25 mm.’dir.Fakat bazı müşteriler brüt beton da ( Dmax=16 mm. ) almaktadırlar.Hazır beton üretiminde Dmax : maximum 38 mm. olarak sınırlandırılmıştır.

Hazır Beton Türü : D (mm) 1 no’lu agregalı 8-10 mm

2 no’lu agregalı 16-20 mm

3 no’lu agregalı 25-32 mm

4 no’lu agregalı 63 mm

Örnek : BS 14 – K3 – no 3 / BS 18 -K2 – NO 2

TAZE BETON SICAKLIĞI :TS 11222’de hazır betonun sıcaklığı 5-32 °C arasında sınırlandırılmıştır. bu sıcaklıklar dışındaki betonlar için ilave tedbirler alınması gereklidir.

BETON BİRİM HACİM KÜTLESİ :

Hazır beton üreticisinin beyan ettiğine göre ; beton birim ağırlığına ± % 2 tolerans getirilmiştir.

BETON KARIŞIM HESABI ve AGREGA NEM DÜZELTMELERİ :

Beton karışım hesabı TS 802’ye göre yapılır.Buna göre aşağıdaki bilgilerin tamamı deneyler neticesinde hesaplandıktan sonra karışım hesaplarına geçilebilir ;

1- Agrega elek analizleri

2- Agrega özgül ağırlıkları

3- Agrega su emme yüzdeleri

4- Agrega nem ihtivaları

5- Dmax

6- Çimento özgül ağırlığı

7- Çimento cinsi

8- Çimento 28 günlük ortalama dayanımı

9- Minimum çimento miktarı

10- Üretilecek betonun çökme değeri ( slamp )

11- Üretilecek beton sınıfı

12- Maximum su/çimento oranı

13- Hava miktarı

Örnek ( Agrega rutubet düzeltmeleri ) :

Çimento : 350 kg.

Su : 200 Lt.

AG1 : 908 kg. (%6 nem,su emme %1)

AG2 : 552 kg. ( DYK )

AG3 : 320 kg. ( DYK )

B.Ağırlık : 2330 kg/m³

Yukarıdaki karışımda kuma rutubet düzeltmesi yapılırsa :

AG1 = kum = 908*(1.06-1.01)=953 kg. ( %6 rutubetli kum ) kullanılmalıdır.

Bu durumda beton karma suyundan eksiltilmesi gerekli su miktarı : Eksiltilecek su = 953 – 908 = 45 Lt.’dir.

Yeni Agrega Rutubetlerine Göre Ayarlanmış Karışım Miktarları :

Çimento = 350 kg.

Su = 155 lt.

AG1 = 953 kg.

AG2 = 552 kg.

AG3 = 320 kg. B. Ağırlık = 2330 kg / m³

BETON KARIŞIM ELEMANLARININ ÖLÇÜLMESİ :

* Karışıma girecek agreganın tartım toleransı +/- % 3’tür.

* Karışıma girecek çimentonun tartım toleransı + % 3’tür.

* Suyun ağırlıkça ve hacimce ölçülmesinde tolerans +/- % 1 (TS 1247) ve +/- %3 (TS 11222) dir.

* Katkı malzemeleri tartım toleransı +/- %3 (TS 1247) ve +/- %5 (TS 11222) dir.

BETONU OLUŞTURAN MALZEMELERİN KARIŞTIRILMASI :

1- EL İLE KARIŞTIRMA :

Betonu oluşturan malzemelerin el ile karıştırılmasından kaçınılmalıdır.Ancak zorunlu hallerde grobeton ve BS 12 betonları 30 dk. içinde dökülebilecek miktarda olmak üzere ve harman büyüklüğü 1 m³’ü geçmememk koşulu ile elle karıştırılabilir.

Bu sırada taze betonun yabancı maddelerle karışmaması ve karışım suyunda artma ve azalma olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

2- BETON KARIŞTIRICILARI İLE KARIŞTIRMA :

Beton karıştırıcıları yapım hızına uygun şekilde karışım verebilecek biçimde sabit veya hareketli,eğik veya düşey eksenli,serbest düşmeli,zorlamalı karıştırıcılar olmalıdır.

Betonu oluşturan malzemelerin çalışmakta olan karıştırıcıya girişi sırasında önce su vermelidir.Su verilmesi devam ederken agrega ve çimento verilmeye başlanmalıdır.Su dışındaki malzemelerin tümü karışıma girmesiyle başlayan karıştırma süresinin ilk % 25’i içinde karışım suyunun tamamı karışıma girmiş olmalıdır.Sıvı katkı maddeleri karışıma beton karma suyu ile birlikte verilmelidir.

Betonun karıştırma süresi betonun üniform yapı kazanabilmesi için önemlidir.Bu sebeple harman büyüklüğüne göre tespit edilmelidir.Harmanın ilk 750 dm³’ü için en az 1 dk. , sonraki her ilave 750 dm³ için 15 sn. ilave edilerek bulunur.

Karıştırıcı her kıvamdaki betonu boşaltabilecek özellikte olmalıdır.Boşaltma sırasındaki iri agreganın harçtan ayrılması önlenmelidir.

HAZIR BETON KARIŞTIRMA SÜRESİ :

Karıştırma süresi bütün katı malzemelerin ve karma suyunun yarısının harmana katılması ile başlar ve boşaltma kapağının açılması ile biter.Paletli cebri karıştırıcılarda en az karıştırma süresi 1 m³ beton ve daha düşük hacimler için 45 sn.’dir.İlave her yer yarım m³ için karıştırma süresine 15 sn. ilave edilir.

KULLANILACAK BETON MİKTARI HESABI :

A-KATLARDA :

Katta döşeme ve betonlar birlikte dökülecek ise,kullanılacak katın m2 si aşağıda verilen katsayılar ile çarpılarak yaklaşık olarak beton miktarları hesap edilebilir.

Tabliye kalınlığı : Katsayı

10 cm 0.20

12 cm 0.22

30 cm asmolen döşeme 0.30

Kaset döşeme 0.30 – 0.40

Örnek : 12 cm döşeme kalınlığı olan 320 m² bir kata yaklaşık ;

320 * 0.22 = 70.4 m³ beton gidecektir.

B-TEMELLERDE :

Tüm temel boyutları : en * boy * yükseklik çarpılarak bulunur.Temel çeşitleri ve detayları çok çeşitlidir.Bu sebeple temellerde bir oran kullanmak mümkün değildir.

C-YER BETONLARINDA :

Döküm yapılacak alan ( en * boy ) m² olarak tespit edilir.Bulunan alan dökülecek beton kalınlığı ile çarpılır.

Örnek : 150 m² bir alana 10 cm. kalınlığında bir beton dökülürse toplam : 150 * 10 = 15 m³ betona ihtiyaç vardır.

HAZIR BETONDAN NUMUNE ALMA :

BS 20 ve daha düşük sınıflı betonlardan : Her 150 m³ için bir parti.

BS 25 ve daha yüksek sınıflı betonlardan : Her 75 m³ için bir parti.

Numune transmikser oluğundan boşaltılan betonun ilk % 15 ve son % 15’inden alınmamalıdır.Alınacak numune miktarı 50 dm³’ten az olmamalıdır.

Her tabaka şişlenmesinde şişleme çubuğunun,bir önceki tabaka üst yüzeyinden 2.5 cm. daha aşağıya inmesine dikkat edilir.Şişleme sırasında oluşabilecek boşlukları gidermek için kalıbın kenarlarına hafifçe vurulmalıdır.Alınan numuneler sökülene kadar 16-27 °C’de rutubet kaybına sebep olmadan saklanmalıdır.

BETON BASINÇ MUKAVEMETİ TAYİNİ :

Taze beton numuneleri silindir ya da küp kalıplara TS 3351’e uygun olarak alınır ve kür edilir.Alınan numuneler 20 ± 4 saat kalıplarda bekletildikten sonra sökülerek 23 °C ± 2 °C sıcaklıkta,deney anına kadar nemli bir ortamda ve bütün yüzeylerinde serbest su bulunacak şekilde bakıma tabi tutulmalıdır.Beton numunelerinin labaratuvarda 23 ± 2 °C sıcaklıkta % 100 nemli bir ortamda 28 günde nisbi olarak basınç dayanımının % 100’e,aynı ortamda 180 günde ( 6 ay ) yaklaşık % 130’a ulaştığı,buna karşılık açık havada 28 günde ancak yaklaşık % 60 mertebelerinde kaldığı gözlenmiştir.Alınan numunelerin basınç dayanımı TS 3114’e göre tespit edilir.

Basınç dayanımı = Maksimum kırılma yükü(kg) / Numune yüzey alanı(cm²) = F / A

Örnek 1 :

52400 kgf maksimum yükte kırılan 15 x 15 x 15 cm. beton numunesinin basınç dayanımı :

BD = 52400 / 15 x 15 = 233 kg/cm² ‘dir.

Örnek 2 :

52400 kgf maksimum yükte kırılan 15 / 30 beton silindir numunesinin basınç dayanımı :

BD = 52400 kg / 3.14 x (15/2)² cm² = 52400 / 176.6 = 297 kg/cm²’dir.

Örnek grubundaki numune sayısı az olması durumunda (n=3-6) standartlar kabul ve red kriteri olarak daha hızlı çalışacak uygunluk kriteri önermektedir.TS 500 ve TS 11222 böyle durumlarda betonun kabulu için aşağıdaki uygunluk şartlarını belirlemişlerdir :

fc(min) >- fck – 3 N/mm²

fcm >- fck + 3 N/mm² olmalıdır.

fc(min) : Bulunan en düşük basınç mukavemeti (N/mm²)

fcm : Numunelerin basınç mukavemetlerinin aritmetik ortalaması

fck : Karakteristik beton basınç mukavemeti (N/mm²)

Belirli bir periyod aralığında betonun basınç dayanımı kontrölünde standart sapma dikkate alınmalıdır :

(SS)² = (Standart sapma)² = (f1-fcm)² + (f2-fcm)² + …… + (fn-fcm)² / n veya n-1

n > 25 ise payda = n

n < & – 25 ise payda = n-1

Varyasyon katsayısı (%) = SS / fcm x 100

Belirli bir olasılığa karşı gelen basınç değeri (fc) :

fc > & – fck +t. (SS)

Olasılık % 80 için : t = 0.85

Olasılık % 90 için : t = 1.28

Olasılık % 95 için : t = 1.65 olarak kullanılır.

TS 500 ve TS 11222 standartları bu alt sınırı % 90 olasılıklı değer olarak kabul etmiştir.

ŞANTİYEDE YAPILAN BETONUN TAŞINMASI :

Beton,karışım yerinden döküm yerine ne çeşit taşıma aracı ile taşınırsa taşınsın su/çimento oranı,kıvamı (slamp), hava miktarı gibi özelliklerin de taşıma sırasında değişme olmamalı ve ayrışmamalıdır.

Beton karışım yerinden döküm yerine el arabası,kova,bant,oluk,vinç,özel kamyon (transmikser) gibi araçlarla taşınabilir.

Çökme (Slamp) değeri yüksek betonlar el arabası ile taşınırken ayrışabileceği için olabildiğince kısa mesafeye taşınmalıdır.

Betonun taşınmasında kullanılacak oluklar , beton suyunu emmeyecek nitelikte olmalıdır.Olukların çalışma eğimi, kullanılacak en düşük beton kıvamını iletebilecek şekilde olmalı,gelmesi öngörülen beton yükleri altında şeklini koruyabilmelidir.

Bandlarda yapılan taşımalarda ayrışma ve kıvam kaybı oluşmamalıdır.Kıvam kayıpları bandın güneş ve rüzgardan korunması ile önlenebilir.

Betonun taşınması beton pompaları ile yapılacaksa en uygun beton kıvamı 7.5 – 10 cm’dir.Çimento dozajı 300 kg/m³ ten az olmamalıdır.

HAZIR BETONUN TAŞINMASI :

Yaş karışım hazır beton transmikserler ile taşınır.Taşıma sırasında sürtünmeyi dolayısıyla kıvam kaybını azaltmak için transmikserin betoniyeri taşıma devrinde ( yaklaşık 1-4 devir / dakika ) çevrilir.

Hazır beton taşıma süresi en çok iki saat veya toplam 300 devirdir.Bu süre priz geciktirici katkılar vb. önlemler alınarak üretici ve alıcı arasında anlaşma sonucu uzatılabilir.

BETONUN DÖKÜMÜ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR :

Beton toprak zemine dökülecekse zemin önce sıkıştırılmalı,15 cm. derinliğe kadar yeterince nemlendirilmelidir.Bu şekilde zeminin,betonun suyunu emmesi önlenmiş olur.

Beton kayalık zemin üzerine dökülecekse,zemin üzerindeki gevşek kısımlar alınmalı ve zemin suya doygun hale getirilmelidir.İş derzlerinden sonra yeniden beton dökümüne başlanacaksa,derzler varsa yabancı maddelerden temizlenmeli,doygun kuru yüzey konumuna getirilmelidir.

Beton kalıp yüzeylere dökülecekse,kalıp temizlenmeli,demir donatı,kalıp,asmolenler suya doygun hale getirilmelidir.

TAZE BETONUN DÖKÜMÜ :

Betonun karıştırılmaya başlaması ile dökümün ve sıkıştırılmanın tamamlanması arasında geçen süre olabildiğince kısa tutulmalıdır.

Beton teknik zorunluluk olmadıkça yatay tabakalar halinde dökülerek sıkıştırılmalıdır.Tabaka kalınlıkları,her tabaka bir önce dökülenle birlikte sıkıştırılabilecek şekilde 15-30 cm. arasında seçilmeli,bu işlem sırasında alttaki tabakanın işlenebilme özelliğini kaybetmesine dikkat edilmelidir.

Beton dökümü olabildiğince sürekli olmalıdır.Yeni dökülen betonun önceki ile kaynaşması sağlanmalıdır.

Betonun yatay yöndeki hareketi,beton içindeki agreganın ayrışmasını kolaylaştıracağından yatay hareket en aza indirgenmelidir.

Beton doğrudan döküleceği yere veya olabildiğince yakınındaki bir alana boşaltılmalıdır.

Beton kalıpların ortasına ve düşey olarak dökülmelidir.Ayrışma olmaması betonun serbest düşme mesafesi 1.5 m.’den fazla olmamalıdır.Betonun kolon kalıplarına kolon başlarından dökülmesi zorunlu olduğu hallerde,betonun etriye ve kalıp yüzeylerine çarparak ayrışmaması için donatı içine en az 50 cm. giren ve kolon eksenine paralel olarak tutulabilen elastik huniler kullanılmalıdır.

Beton olabildiğince yatay ve düşey kalıp yüzeylerine çarptırılmamalı daha önce dökülmüş beton üzerine dökülmelidir.Eğik yüzeylerde beton dökümüne en alt noktadan başlanmalı,yerleştirme yukarıya doğru sürdürülmelidir.

Ağır trafik etkisi altında kalacak betonlara yüzeysel vibrasyon uygulanmalıdır.

TAZE BETONUN SIKIŞTIRILMASI :

Kalıp içersine boşaltılan taze beton,bünyesinde boşluklar,hava cepleri çakıl birikmeleri,kum akıntıları gibi kusurlar kalmayacak şekilde,homojen ve katı bir kitle haline getirmek için iyice yerleştirilmelidir.Sıkıştırma beton priz almadan bitmiş olmalıdır.Sıkıştırma,beton içine hapsolmuş hava boşluklarının giderilmesi,betonun daha iyi dayanımlara erişebilmesi ve demir donatının beton ile iyice sarılabilmesi için tekniğine uygun yapılması gerekli bir zorunluluktur.

Yerleştirilecek beton işlenebilir,kolay ayrışmayan yani kohezif yapıda olmalıdır.Çünkü segregasyona uğramış betonun istenildiği gibi iyi sıkışması mümkün değildir.Betonu oldukça yüksek mesafeden düşürmek,oluktan geçirmek,yön değiştirmek,bir engelle karşılaştırmak betonun ayrışmasını ( segregasyon ) artırır.

Taze beton vibratör kullanılarak sıkıştırılmalıdır.Vibratör kullanımının uygun olmadığı kesitlerde şiş veya tokmak da ilave sıkıştırma yöntemi olarak kullanılabilir.Vibratör ile sıkıştırma çökme değeri 0-10 cm. olan betonlarda uygundur. Şişleme ve tokmaklama uygulanacak betonların çökme değeri 10-15 cm. olmalıdır.

Günümüzde yüksek frekanslı vibratörler ile çok düşük slamplı betonları bile sıkıştırarak,kompakt bir beton kitlesi elde edilebilmektedir.

Betona vibrasyon sadece sıkıştırma amaçlı uygulanmalı,betonun bir noktadan diğerine taşınması amaçlı olmamalıdır.

Vibratörler hiç bir şekilde havada (boşta) çalıştırılmamalıdır.Havada çalışan vibratör hemen ısınır ve yatakları yanar. Genellikle vibratörler sık arıza verdiklerinden yedek vibratör bulundurulması ihmal edilmemelidir.

1- İç Vibratörler ile sıkıştırma :

Betonun kalıp içine yerleştirilmesi için kullanılır.En çok kullanılan vibratör tipidir.Genellikle normal-yüksek frekanslıdır Vibratör çapı dökülen beton ortamı (donatı,kalıp vs….) ve beton özelliklerine (kıvam,işlenebilirlik,kütle betonu vs….) göre değişik çaplarda olabilir.Vibratör çapına göre taze betonun etkileşim alanı değişir.

Daldırma vibratörler betona dik biçimde hızla daldırılmalı,sıkışmaya dikkat edilerek belirlenen süre sonrası ayrışmaya neden olmayacak hızda çekilmelidir.Vibratörün saniyede yaklaşık 8 cm. hızda hareket ettirilmesi önerilmektedir.

Bu tür vibratörle sıkıştırılan tabakanın kalınlığı 30-70 cm arasında olmalıdır.Optimum tabaka kalınlığı 50 cm. civarındadır.Bir tabak üzerine yeniden taze bir beton tabakası dökülecekse vibratör alt tabaka kalınlığının yaklaşık 1/3’ü kadar bu tabakaya daldırılmalı ve yüzey homojen bir görünüm alana kadar vibrasyon sürdürülmelidir.Vibratör yüzeye dik daldırılmalıdır.Vibratör kalıp yüzeylerine ve donatıya temas ettirilmemelidir.

2- Kalıp Vibratörleri ile Sıkıştırma :

Bu vibratörler kalıbın dışına uygun yerlere monte edilirler.Kalıp üzerine bağlanan vibratörlerin kalıpta ürettiği titreşimle beton sıkıştırılır.

Bu tip vibratörler ince kesitler içeren,daldırma vibratör ile sıkışma sağlanamayacak kadar teçhizat ile dolu betonlarda kullanılırlar.

Kalıba bağlanan vibratörler yarattığı titreşim nedeni ile kalıba zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir.

3- Yüzey Vibratörleri ile Sıkıştırma :

Bu vibratörler titreşen bir mala veya mastar şeklindedirler.Betonu yüzeyden sıkıştırmak için beton mastarlanırken veya perdahlanırken kullanılırlar.20 cm.’ye kadar kalınlıktaki tabakaların sıkıştırılması için uygundur.Yüzey vibratörleri büyük genlikli ve düşük frekanslı olmalıdır.